Flytt av startplats för Umeälvssimmet 2019

Flytt av startplats för Umeälvssimmet 2019

I samband med byggandet av nya Lundabron över till Bölesholmarna är inne i ett intensivt skede kommer älven tyvärr vara avstängd precis där Umeälvssimmet har sin startplats och en stor pråm kommer vara i vägen där simningen normalt sker.

Vi har därför i samråd med entreprenören som bygger bron beslutat att flytta årets start några hundra meter nedströms till småbåtshamnen, se bilden nedan. Därmed kommer årets Umeälvssimmet att bli cirka 2,1 km långt. Målgång är som vanligt nedanför Filmstaden, centralt i stan.

Flygfoto från Eniro.se.