Umeälvssimmet 2020 i minimal upplaga

Umeälvssimmet 2020 i minimal upplaga

Det blir ett Umeälvssim även i detta år – fredag 21 augusti klockan 18.00 – men på grund av pandemin är det nedskalat till ett minimalt arrangemang. Anmälan sker enbart i förväg, platserna är begränsade till 45 deltagare och var och en får ordna sin transport till starten.

Mer information finns i vårt PM för Umeälvssimmet 2020.