Umeälvssimmet

Anmälan

Umeälvssimmet 2022 är över.

Anmälan för Umeälvssimmet 2023 öppnas troligen under våren 2023.