Umeälvssimmet

Anmälan

Umeälvssimmet 2023 är över. Anmälan till Umeälvssimmet 2024 öppnar troligen någon gång under våren 2024.