Umeälvssimmet

PM Umeälvssimmet 2018

Årets upplaga av Umeälvssimmet går av stapeln lördagen den 11 augusti 2017 klockan 18.00.

Anmälan

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Efteranmälan kan ske på plats mellan 16.00 och 17.00 på samlingsplatsen vid kajen nedanför Filmstaden. Observera högre kostnad för efteranmälan.

Avprickning

Avprickning och utdelning av tidtagningschip sker också mellan 16.00 och 17.00.

Bansträckning

Bansträckning och annan allmän information om Umeälvssimmet finns här.

Klasser

Nedanstående klasser finns, alla klasser samtidigt. Lägsta ålder för deltagande är 10 år.

  • Damer
  • Herrar
  • Ungdomar flickor (10-15 år)
  • Ungdomar pojkar (10-15 år)

Det går bra för ungdomar under 16 år att tävla i vuxenklasserna om de hellre vill det.

Kostnad och betalning

Dam- och herrklass: 200 kr (300 kr vid efteranmälan).
Ungdomsklasser: 150 kr (250 kr vid efteranmälan).

Betalning för efteranmälan på plats sker via Swish (helst) eller kontant (endast jämna pengar).

Samlingsplats och målgång

Obligatorisk samling för information klockan 17.00 vid kajen nedanför Filmstaden, där sekretariatet finns och där målgången sker.

Samling vid målet nedanför Filmstaden, för information innan loppet.

Startplats

Starten sker cirka 2,5 km uppströms Umeälven, vid en liten strandremsa nedanför Lundaåkern.

Startplatsen nedan för Lundåkern.

Startögonblicket

Vid startögonblicket måste alla ha kroppskontakt med botten/strandkanten. Dvs det är inte ok att ligga ute i älvsfåran.

Toaletter, omklädning och dusch

Det finns en offentlig toalett under Filmstadens foajé, i närheten av samlingsplatsen. Det finns även allmänna toaletter i Väven under dess öppettid. Det finns ingen toalett vid startplatsen.

Det finns INTE tillgång till omklädning eller dusch vid vare sig startplats eller målgång.

Tag förslagsvis på er badräkt/badbyxor hemma innan ni åker till samlingen. Ombyte till våtdräkt sker vid samlingsplatsen före transport till startplats.

Transport

Gemensam busstransport till starten. Bussen avgår från Väven klockan 17:30.

Väska/påse med ombyte lämnas helst vid sekretariatet, där de låses in i bil. Vi tar inte ansvar för eventuella värdehandlingar. Möjligheten att lämna väska vid startplatsen är ytterst begränsad.

Hålltider

  • 16.00-17.00 efteranmälan vid samlingsplatsen samt avprickning och utdelning av chip.
  • 17.00 obligatorisk samling för alla deltagare.
  • 17.30 buss avgår från Väven, mot startplats.
  • 18.00 Start samtliga klasser.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid samlingsplatsen när de flesta deltagare kommit i mål, cirka 19.00-19.30.

Förtäring

Det kommer att erbjudas lättare förtäring för deltagarna efter målgång i form av vatten, saft, frukt och liknande. Tänk på att inte dricka för mycket innan loppet.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen i Umeälven brukar vanligtvis ligga mellan 16 och 20 grader i augusti, men kan vara kallare än så.

Säkerhet

Under tävlingen kommer det att finnas tävlingsläkare på plats samt båtar/vattenskotrar och kajaker som följer med under loppet. All simning sker under eget ansvar. Innan du deltar förutsätts du ha erfarenhet av och vara bekväm med att simma i våtdräkt i öppet, strömmande vatten. Vi förutsätter också att du är frisk och vid god kondition vid tävlingstillfället.

Våtdräkt

Umeälvssimmet tillämpar Svenska Simförbundets riktlinjer för våtdräkt men uppmanar alla oerfarna öppet vatten att använda våtdräkt om det är tillåtet:

Beslut om ev. våtdräkt kan fattas nära tävlingsstart beroende på främst vattentemperatur och tävlingens längd. Till hjälp för arrangör och tävlingsledare har SSF följande rekommendationer för när våtdräkt måste, kan resp. inte får användas.

Under 16˚C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16˚C och 18˚C rekommenderas våtdräkt, mellan 18˚C och 23˚C är våtdräkt tillåten. Över 23˚C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Mätning av vattentemperaturen görs av tävlingsledningen innan start.

För åskådare

Själva startplatsen är relativt otillgänglig och rekommenderas inte för åskådare, däremot går att följa loppet via strandpromenaden ända från båthamnen och framåt. Det går även bra att se loppet från cykelbron och Tegsbron, men framförallt är kajen nedanför Rådhusparken en utmärkt plats att se uppgörelsen in mot mål.

Restauranggäster på restaurangbåtarnas stora pråm kommer att kunna följa loppets slutskede på nära håll.

Tänk på att loppet går medströms och beroende på flödet i Umeälven kan det vara svårt att hänga med till fots. För den som vill följa loppet via strandpromenaden rekommenderas därför cykel.

Ett en bra åskådarplats tidigt i loppet är vid den röda bojen nedanför båthamnen, som deltagarna ska runda.
Kajen är en utmärkt plats att se slutskedet av loppet.