Umeälvssimmet

PM Umeälvssimmet 2019

Årets upplaga av Umeälvssimmet går av stapeln fredagen den 2 augusti 2019 klockan 18.00.

Anmälan

Ordinarie anmälningstid har löpt ut.

Efteranmälan kan ske på plats mellan 15.30 och 16.30 på samlingsplatsen vid kajen nedanför Filmstaden. Observera högre kostnad för efteranmälan. Endast Swish som betalning.

Bansträckning

Bansträckning och annan allmän information om Umeälvssimmet finns här.

Klasser

Nedanstående klasser finns, alla klasser samtidigt. Lägsta ålder för deltagande är 10 år.

 • Damer
 • Herrar
 • Ungdomar flickor (10-15 år)
 • Ungdomar pojkar (10-15 år)

Det går bra för ungdomar under 16 år att tävla i vuxenklasserna om de hellre vill det.

Kostnad och betalning

Dam- och herrklass: 300 kr (400 kr vid efteranmälan).
Ungdomsklasser: 200 kr (300 kr vid efteranmälan).

Betalning sker endast via Swish till Umeå simsällskap. Mer information på anmälningssidan.

Hålltider

 • 15.30-16.30 efteranmälan vid samlingsplatsen samt avprickning och uthämtning av chip.
 • 17.00 obligatorisk samling för alla deltagare.
 • 17.30 buss avgår från Väven, mot startplats.
 • 18.00 Start samtliga klasser.

Avprickning

Avprickning och utdelning av tidtagningschip sker mellan 15.30 och 16.30.

Samlingsplats och målgång

Obligatorisk samling för information klockan 17.00 vid kajen nedanför Filmstaden, där sekretariatet finns och där målgången sker.

Samling vid målet nedanför Filmstaden, för information innan loppet.

Startplats

Starten sker normalt sett cirka 2,5 km uppströms Umeälven, vid en liten strandremsa nedanför Lundaåkern. OBS: För 2019 kommer starten att flyttas några hundra meter nedströms till småbåtshamnen, på grund av det pågående brobygget.

Startplatsen nedan för Lundåkern.

Startögonblicket

Vid startögonblicket måste alla ha kroppskontakt med botten/strandkanten. Dvs det är inte ok att ligga ute i älvsfåran.

Toaletter, omklädning och dusch

Det finns en offentlig toalett under Filmstadens foajé, i närheten av samlingsplatsen. Det finns även allmänna toaletter i Väven under dess öppettid. Det finns ingen toalett vid startplatsen.

Det finns INTE tillgång till omklädning eller dusch vid vare sig startplats eller målgång.

Tag förslagsvis på er badräkt/badbyxor hemma innan ni åker till samlingen. Ombyte till våtdräkt sker vid samlingsplatsen före transport till startplats.

Transport

Gemensam busstransport till starten. Bussen avgår från Väven klockan 17:30.

Väska/påse med ombyte lämnas helst vid sekretariatet, där de låses in i bil. Vi tar inte ansvar för eventuella värdehandlingar. Möjligheten att lämna väska vid startplatsen är ytterst begränsad.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid samlingsplatsen när de flesta deltagare kommit i mål, cirka 19.00-19.30.

Förtäring

Det kommer att erbjudas lättare förtäring för deltagarna efter målgång i form av vatten, saft, frukt och liknande. Tänk på att inte dricka för mycket innan loppet.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen i Umeälven brukar vanligtvis ligga mellan 16 och 20 grader i augusti, men kan vara kallare än så.

Säkerhet

Under tävlingen kommer det att finnas tävlingsläkare på plats samt följebåt samt paddelbrädor (SUP) och/eller vattenskotrar som följer med under loppet.

All simning sker under eget ansvar. Innan du deltar förutsätts du ha erfarenhet av och vara bekväm med att simma i våtdräkt i öppet, strömmande vatten. Vi förutsätter också att du är frisk och vid god kondition vid tävlingstillfället.

Våtdräkt

Umeälvssimmet tillämpar Svenska Simförbundets riktlinjer för våtdräkt men uppmanar alla oerfarna öppet vatten att använda våtdräkt om det är tillåtet:

Beslut om ev. våtdräkt kan fattas nära tävlingsstart beroende på främst vattentemperatur och tävlingens längd. Till hjälp för arrangör och tävlingsledare har SSF följande rekommendationer för när våtdräkt måste, kan resp. inte får användas.

 • Under 16˚C våtdräkt är obligatorisk
 • 16˚C–18˚C våtdräkt rekommenderas
 • 18˚C–23˚C våtdräkt tillåten
 • Över 23˚C våtdräkt är inte tillåten av hälsoskäl

Mätning av vattentemperaturen görs av tävlingsledningen innan start.

Bilder och filmer

Genom att anmäla sig till Umeälvssimmet ger den deltagande sitt medgivande till att bilder, intervjuer och video (rörlig bild) fritt får användas av Umeälvssimmet inom ramen för Umeälvssimmets nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörliga bilder publiceras i Umeälvssimmets redaktionella och digitala kanaler så som hemsida, sociala medier och eventuell livestream/tv-sändning. Umeälvssimmet är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

För åskådare

Själva startplatsen är relativt otillgänglig och rekommenderas inte för åskådare, däremot går att följa loppet via strandpromenaden ända från båthamnen och framåt. Det går även bra att se loppet från cykelbron och Tegsbron, men framförallt är kajen nedanför Rådhusparken en utmärkt plats att se uppgörelsen in mot mål.

Restauranggäster på restaurangbåtarnas stora pråm kommer att kunna följa loppets slutskede på nära håll.

Tänk på att loppet går medströms och beroende på flödet i Umeälven kan det vara svårt att hänga med till fots. För den som vill följa loppet via strandpromenaden rekommenderas därför cykel.

Ett en bra åskådarplats tidigt i loppet är vid den röda bojen nedanför båthamnen, som deltagarna ska runda.
Kajen är en utmärkt plats att se slutskedet av loppet.