Umeälvssimmet

PM Umeälvssimmet 2023

2023 års upplaga av Umeälvssimmet går av stapeln fredagen den 28 juli klockan 18.00.

Anmälan och avgift

Anmälan sker enbart i förväg genom SportAdmin, klicka här för att komma till anmälningssidan.

Anmälan är öppen fram till 16.30 på fredagen den 28 juli.

Avgiften är 200 kr för alla (samt administrativ avgift från SportAdmin) och betalas i samband med anmälan.

Mer information och instruktioner för hur man använder SportAdmin finns på anmälningssidan.

Bansträckning

Bansträckning och annan allmän information om Umeälvssimmet finns här.

Klasser

Nedanstående klasser finns, alla klasser samtidigt. Lägsta ålder för deltagande är 10 år. Alla minderåriga behöver muntligt godkännande från vårdnadshavare för att delta.

 • Damer
 • Herrar
 • Ungdomar flickor (10-15 år)
 • Ungdomar pojkar (10-15 år)

Ungdomar placeras automatiskt i ungdomsklasserna, om någon ungdom hellre vill delta i vuxenklasser går det bra, meddela i så fall detta innan start.

Hålltider

 • 17.00 Registrering.
 • 17.15 obligatorisk pre-race-möte för alla deltagare.
 • 17.30 Egen transport till starten.
 • 18.00 Start samtliga klasser.

Avprickning

Avprickning och utdelning av badössa sker mellan 17.00 och 17.30.

Samlingsplats och målgång

Obligatorisk samling för pre-race-möte klockan 17.15 vid kajen nedanför Filmstaden, där sekretariatet finns och där målgången sker.

Samling vid målet nedanför Filmstaden, för information innan loppet.

Startplats

Starten sker cirka 2,5 km uppströms Umeälven, vid en liten strandremsa nedanför Lundaåkern, strax uppströms från nya Lundabron.

Startplatsen nedan för Lundåkern.

Startögonblicket

Vid startögonblicket måste alla ha kroppskontakt med botten/strandkanten. Dvs det är inte ok att ligga ute i älvsfåran.

Toaletter, omklädning och dusch

Det finns inga toaletter tillgängliga vid målområdet, annat än de offentliga toaletter som finns tillgängliga i centrala stan (t.ex. i Väven, Utopia mm).

Det finns inte tillgång till omklädning eller dusch vid vare sig startplats eller målgång.

Tag förslagsvis på er badräkt/badbyxor hemma innan ni åker till samlingen. Ombyte till våtdräkt sker vid samlingsplatsen före transport till startplats.

Transport

Var och en ansvarar för sin transport till starten, men vi ska försöka ordna bilar så att deltagare kan samåka.

Väska/påse med ombyte lämnas helst vid sekretariatet, där vi har folk på plats hela loppet. Vi tar inte ansvar för eventuella värdehandlingar. Möjlighet finns även att lämna ombyte (t.ex. skor) vid starten för transport till målgången.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid samlingsplatsen när de flesta deltagare kommit i mål, cirka 19.00.

Fina pokaler för plats 1–3 i varje klass (damer, herrar, pojkar, flickor)!

Vattentemperatur

Vattentemperaturen i Umeälven brukar vanligtvis ligga mellan 16 och 20 grader på sommaren, men kan vara kallare än så.

Säkerhet

Under tävlingen kommer det att finnas tävlingsläkare på plats samt följebåt och eventuellt paddelbräda (SUP) och/eller vattenskoter som följer med under loppet.

All simning sker under eget ansvar. Innan du deltar förutsätts du ha erfarenhet av och vara bekväm med att simma i våtdräkt i öppet, strömmande vatten. Vi förutsätter också att du är frisk och vid god kondition vid tävlingstillfället.

Strax efter start korsar banan en utfart/infart till en hamn och även farleden där, och alla simmare uppmanas vara uppmärksamma på båttrafik i området. Därefter sker loppet utanför farleden fram till mål. Var även uppmärksam på restaurangbåtarna strax innan mål, ligg inte för nära kanten utan håll ut nära farleden istället och vik in mot målet efter båtarna.

Våtdräkt

Umeälvssimmet tillämpar Svenska Simförbundets riktlinjer för våtdräkt men uppmanar alla oerfarna öppet vatten att använda våtdräkt om det är tillåtet:

Beslut om ev. våtdräkt kan fattas nära tävlingsstart beroende på främst vattentemperatur och tävlingens längd. Till hjälp för arrangör och tävlingsledare har SSF följande rekommendationer för när våtdräkt måste, kan resp. inte får användas.

 • Under 16˚C våtdräkt är obligatorisk
 • 16˚C–18˚C våtdräkt rekommenderas
 • 18˚C–23˚C våtdräkt tillåten
 • Över 23˚C våtdräkt är inte tillåten av hälsoskäl

Mätning av vattentemperaturen görs av tävlingsledningen innan start.

Bilder och filmer

Genom att anmäla sig till Umeälvssimmet ger den deltagande sitt medgivande till att bilder, intervjuer och video (rörlig bild) fritt får användas av Umeälvssimmet inom ramen för Umeälvssimmets nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörliga bilder publiceras i Umeälvssimmets redaktionella och digitala kanaler så som hemsida, sociala medier och eventuell livestream/tv-sändning. Umeälvssimmet är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

För åskådare

Själva startplatsen är relativt otillgänglig och rekommenderas inte för åskådare,däremot går det att stå på Lundabron och få en bra överblick av starten och första delen av loppet.

Därefter går det bra att följa loppet via strandpromenaden ända från båthamnen och framåt. Det går även bra att se loppet från cykelbron och Tegsbron, men framförallt är kajen nedanför Rådhusparken en utmärkt plats att se uppgörelsen in mot mål.

Restauranggäster på restaurangbåtarnas stora pråm kommer att kunna följa loppets slutskede på nära håll.

Tänk på att loppet går medströms och beroende på flödet i Umeälven kan det vara svårt att hänga med till fots. För den som vill följa loppet via strandpromenaden rekommenderas därför cykel.

Ett en bra åskådarplats tidigt i loppet är vid den röda bojen nedanför båthamnen, som deltagarna ska runda.
Kajen är en utmärkt plats att se slutskedet av loppet.