Umeälvssimmet

Umeälvssimmet 2014 – bilder

Har du bilder från Umeälvssimmet 2014 som borde vara med här? Skicka in dem till info@umealvssimmet.se!