Umeälvssimmet

Umeälvssimmet 2015 – bilder

Har du bilder från Umeälvssimmet 2015 som borde vara med här? Skicka in dem till info@umealvssimmet.se!