Umeälvssimmet

Umeälvssimmet 2016 – bilder

Har du bilder från Umeälvssimmet 2016 som borde vara med här? Skicka in dem till info@umealvssimmet.se!