Umeälvssimmet

Umeälvssimmet 2017 – bilder

Har du bilder från Umeälvssimmet 2017 som borde vara med här? Skicka in dem till info@umealvssimmet.se!