Umeälvssimmet

Umeälvssimmet 2018 – video

Har du videoklipp från Umeälvssimmet 2018 som borde vara med här? Ladda upp till t.ex. YouTube och mejla länk till info@umealvssimmet.se så kan det vara med här!